بازار ایده

ایده 00001 – دستگاه دفع زلزله و تبدیل به انرژی مفید :

زمین لرزه ها همواره خسارات فراوانی را به انسان از قبیل تخریب ساختمان­ها، خاک، اموال، تلفات جانی و غیره وارد می‌کنند. به همین­خاطر انسان درصدد رفع این مشکل برآمده است و در همین راستا اقدامات زیادی جهت مقابله با این بلای طبیعی کرده است تا این آسیب را به حداقل برساند که همه اینها در جهت مقاوم سازی و یا هشدار و غیره در برابر زلزله است اما ایده ما اینست که می‌توان زلزله را دفع نمود تا آسیب و خسارات مالی و جانی به حداقل امکان رسانده شود و یا آن امواج را تبدیل به انرژی مفید نمود.

هر زلزله شامل امواج مختلفی است که مهمترین آن امواج p و s   و رایلی و لاو است که بیشترین خسارت هم از طریق این امواج به ساختمانها و غیره وارد می شود . اگر این امواج را بتوانیم قبل از رسیدن به سطح زمین، مانند سیستم برقگیر جذب نماییم پس می‌توانیم این امواج را از زیر سطح زمین به جهتی مانند آسمان برای دفع و یا مراکزی برای تبدیل مفید این امواج هدایت نماییم.

برای اینکار پیشنهاد و ایده ما این است که سیستمی مانند سیستم برقگیر که صاعقه را به زمین منتقل می‌کند ، برای جذب و دریافت امواج زلزله‌ در هنگام وقوع ساخته شود و در عمق مناسبی از زیر زمین نصب گردد تا این سیستم در هنگام وقوع زلزله، امواج زلزله را از سطح زیر زمین جذب و دریافت نماید و از طریق میله های رساناتر از خاک (و یا کابل) آن امواج را به سطح زمین هدایت کند و آن امواج بوسیله کابلهایی به سمت ساختمانهای بلند هدایت شود تا در آسمان تخلیه گردد و یا به مراکزی فرستاد تا آن امواج را به انرژی مفید دیگری تبدیل نمود و از آن بهره برداری مفید کرد.

راه حل اینگونه است که باید خاک آن قسمت که دستگاه جذب زلزله نصب شده را رساناتر کنیم که می توانیم با ارسال امواجی از طریق دستگاه جذب زلزله ، خاک پیرامون را رساناتر نمود و یا مقاومت آن را کم کرد که در هر دو صورت امواج زلزله تمایل پیدا می کنند از مسیری که رساناتر و یا دارای مقاومت کمتری است عبور نمایند و این خود باعث می شود که به سمت دستگاه جذب امواج زلزله هدایت شوند. بنابراین برای اینکار می توان دو راه را انجام داد:

الف ) دستگاه های جذب امواج زلزله که در انتهای میله ها در عمق خاک نصب شده اند از خود امواجی را انتشار بدهند که باعث شود که خاک اطراف دستگاه جذب امواج زلزله مقاومت کمتری پیدا کند و این باعث می شود که امواج دوست داشته باشند از مسیری که مقاومت کمتری دارد عبور نماید و جذب این دستگاه شوند.

ب) دستگاه های جذب امواج زلزله به جای کاهش مقاومت خاک اطراف خود ؛ امواجی را انتشار دهند که باعث شود خاک اطراف این دستگاه رساناتر شود و اینگونه باز امواج زلزله دوست دارند تا از خاکی که رساناتر هست عبور کند و در حقیقت به سوی دستگاه جذب زلزله هدایت می شود.

نقشه تشکیل شده از اجزای که با شماره مشخص شده زیر است:

  1. نشان دهنده سطح زمین می باشد
  2. نشان دهنده ساختمان بلند در سطح شهر و غیره است که دستگاه های انتشار دهنده امواج زلزله بالای این ساختمانهای بلند نصب می گردند.
  3. نشان دهنده دستگاه فرستنده و انتشاردهنده امواج زلزله به آسمان که مانند دیش ماهواره که گیرنده هستند آنها وظیفه انتشار امواج را به آسمان را دارند
  4. نشان دهنده کابل اتصال میله رساناهای که به سطح زمین آمده اند و متصل  به فرستنده و انتشاردهنده امواج زلزله که بالای ساختمان نصب می شوند.
  5. نشان دهنده کابل اتصال میله رسانا که به سطح زمین آمده اند و متصل به مرکز تبدیل امواج و انرژی زلزله به انرژی مفید می شوند.
  6. نشان دهنده مرکز تبدیل کننده امواج و انرژی زلزله به انرژی مفید می باشد که انرژی زلزله می تواند توسط دستگا هایی تبدیل به انرژی مفیدی چون برق و غیره شود.
  7. نشان دهنده میله یا کابل رساناتر از خاک زمین است که در عمق مناسبی از زمین فرو رفته اند تا در هنگام وقوع زلزله، امواج به ان برخورد کنند و به سطح زمین منتقل شوند.
  8. نشان دهنده دستگاه جذب و دریافت امواج زلزله می باشد که در عمق مناسبی به انتهای میله های فرو رفته در خاک نصب شده است و از خود امواجی انتشار می دهد که یا باعث کاهش مقاومت خاک و یا باعث رساناتر شدند خاک پیرامون خود می‌شود و همین امر سبب می گردد تا در هنگام وقوع زلزله ؛ امواج زلزله به سمت این گیرنده ها تمایل پیدا کنند و هدایت شوند و بعد از دریافت آن امواج،  این دستگاه آن را از طریق میله ها و یا کابلهای متصل به خود، به سطح زمین منتقل می نماید.

البته با توجه به اینکه امواج از فلزات بهتر عبور می کند می توان سیستم جذب امواج زلزله ایی را نیز نساخت و تنها از میله های فلزی رساناتر از خاک استفاده نمود و آنها را در زمین با فاصله و عمق مناسبی از زمین فرو کرد تا امواج زلزله در هنگام وقوع زلزله با آنها برخورد کند و از طریق میله ها به سطح زمین و مکانهای مورد نظر هدایت گردد. که این روش ممکن است ساده تر و کم هزینه تر باشد ولیکن سیستم جذب امواج زلزله ایی؛ خطای خیلی کمتری برای دفع و تخلیه زلزله دارد.

تاکنون روشهای زیادی برای مقابله با زلزله ایجاد شده است که بیشتر در حوزه آموزش و یا مقاوم سازی ساختمان (مانند زیر ساختمان را مجهز به جک های متحرک نموده اند تا در صورت زلزله باعث صدمه ندیدن ساختمان شود ) و یا هشدار به افراد  بوده است ( مانند سامانه هشدار زلزله که قادر است پیش‌بینی زمین‌لرزه در لحظاتی پیش از وقوع را به اطلاع مردم برساند که در کشورهایی چون ژاپن ، مکزیک و غیره استفاده می شود و باعث کاهش صدمات جانی به افراد شده است ) . که به چند نمونه آن در زیر اشاره می کنیم تا تفاوت ایده خودمان را ( سیستم دفع زلزله ) با بقیه ایده ها و اختراعاتی که تاکنون شده بگویم:

1- اختراع با عنوان ” فونداسيون هاي لغزشي- پاندولي با عملكرد فركانسي بسيار بالا براي محافظت انواع سازه ها در برابر زلزله ” به شماره اظهارنامه 13915014000306979 مورخ 1391/09/07 که اختراعی است در تقابل با مشكلات جداسازهاي لرزه اي كنوني (گراني و هزينه بالا، محدوديت در عملكرد فركانسي و در تحمل وزن سازه و نيز در كاربرد، وابستگي به هندسه روسازه، ديتيل ها و جزئيات متعدد و …)، يك سيستم جداسازي لرزه اي بهينه بايد داراي ويژگي هايي چون قابليت شيفت فركانسي بالا، عدم وابستگي به هندسه روسازه، هزينه و قيمت نسبي پائين، سادگي در نصب و اجرا، عدم نياز به ديتيل ها و طرح هاي متنوع و متعدد و قابليت خودكار كنترل لغزش و بازگرداني سازه به موقعيت اوليه خود پس از زلزله (Rcentering) باشد. براي دستيابي به خصوصيات فوق در فونداسيون UHFPSP، فرآيند جداسازي لرزه اي از نوع لغزشي- اصطكاكي انتخاب شده و انجام آن از سازه به زير پي منتقل شده است.

2- اختراع با عنوان ” هشدار دهنده زلزله ” با شماره اظهارنامه 38303033  مورخ 1383/03/05 که یک سیستم هشدار زلزله است که در هنگام وقوع آن آژیر پخش می کند و لامپ ها را روشن می کند و دربها را باز می کند.

3-   20120047822  –  Earthquake force absorption system

A system installed in building foundations to absorb forces from earthquakes. The earthquake force absorption system includes a footing structure extending into a foundation hole, an anchoring substrate lining a bottom of the foundation hole, opposing springs disposed around the footing structure, and attachment plates coupling the springs to the footing structure and the anchoring substrate.

این اختراع سیستمی است که در پایه های ساختمان برای جذب نیرو از زلزله نصب شده است. سیستم جذب نیروی زلزله شامل یک ساختار پایه است که به درون سوراخ پایه ، یک بستر لنگرگاهی که در پایین سوراخ پایه قرار دارد ، چشمه های مخالف موجود در اطراف ساختار پایه قرار دارد و صفحات پیوست اتصال چشمه ها به ساختار پایه و بستر لنگرگاه را شامل می شود.

4-  20150331121 – Earthquake Detection System and Method

An earthquake detection system includes an earthquake data receiving module, for receiving a plurality of earthquake data and generating an earthquake parameter according to the plurality of earthquake data; a threshold value setting module, for setting an earthquake threshold according to the earthquake parameter; and an earthquake detector, for determining whether a new earthquake data belongs to an earthquake event according to the earthquake threshold when the new earthquake data is received, in order to generate a determination result; wherein the threshold value setting module further adjusts the earthquake threshold according to the determination result.

این اختراع یک سیستم شناسایی زلزله شامل یک ماژول دریافت داده های زلزله ، برای دریافت تعداد کثیری از داده های زلزله و تولید یک پارامتر زلزله با توجه به کثرت داده های زمین لرزه است. یک ماژول تنظیم مقدار آستانه ، برای تنظیم آستانه زلزله با توجه به پارامتر زلزله. و یک ردیاب زلزله برای تعیین اینکه آیا داده جدید زلزله متعلق به یک رویداد زلزله با توجه به آستانه زلزله هنگام دریافت داده های جدید زلزله است ، برای ایجاد یک نتیجه تعیین کننده ، که در آن ماژول تنظیم مقدار آستانه بیشتر آستانه زلزله را مطابق نتیجه تعیین کننده تنظیم می کند.

در صورتیکه ایده ما درخصوص نصب سیستمی مانند برقگیر در زیر زمین جهت جذب و هدایت امواج زلزله می باشد و انتقال و تخلیه این امواج زلزله به آسمان است و یا انتقال آن به مراکزی برای بهره برداری مفید از این امواج می باشد. در این حوزه با توجه به جستجوهای انجام شده اختراعی که در خصوص دفع زلزله با همچنین روشی باشد یافت نشد و بقیه اختراعات  نیز بیشتر در حیطه هشدار دهنده زلزله و یا مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله بود که از تکرار آن پرهیز کردیم.

امیر رها

صفحه (2) – برای رفتن به صفحات بعد و یا قبل شماره زیر را بزنید