معاونت ها

این موسسه یک موسسه فرهنگی و هنری می باشد و دارای وظایف اصلی زیر می باشد :

 •  ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه و بالا بردن دانش و بینش عمومی در حوزههای مختلف فرهنگی
 •  تلاش جهت تأمین و تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه فرهنگ
 •  تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار و بالا بردن سطح آگاهی در زمینههای فرهنگی، اجتماعی و هنری
 •  جریانسازی فرهنگی و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیتهای فرهنگی و هنری
 •  استفاده از استعدادهای فرهنگی موجود و بالقوه و هدایت آنها در جهت به فعلیت رسیدن

که دارای فعالیت اصلی زیر است:

 • برگزاری دورههای آموزشی کوتاهمدت سبک زندگی در زمینه های: آشنایی با سبک و مهارتهای زندگی با هدف تحکیم و تقویت نهاد خانواده
 • توسعه فرهنگی ، سرگرمیها و پرورش استعداد  و خلاقیت
 • مهارتهای شهرنشینی در کلانشهرها و ترویج فرهنگ زندگی اجتماعی

از اینرو و با توجه به هدف اصلی این موسسه یعنی: فقر زدایی علمی و فکری مردم از طریق ایده تا خلاقیت؛ در حال حاضر دارای معاونت های زیر می باشد:

1- معاونت علمی:

فقر زدایی  علمی  و اقتصادی دو بال پرواز یک جامعه پیش رونده و موفق است  معاونت علمی درجهت پیشرفت جامعه با رویکرد علمی و خلاقانه نقش خود را را با تعیین و انجام  وظایف بدین شرح ایفا خواهد کرد. این معاونت به حوزه فقرزدایی علمی و فکری افراد جامعه توجه دارد و کمک و حمایت از افرادی می نماید که دارای ایده که قابلیت ثبت اختراع و طرح می باشند. از جمله اهداف این معاونت به شرح زیر است:

 • برقراري ارتباط موثر با علم آفرینان ، علم آموزان ، سرپرستان مادی و معنوی و همچنین با سازما‌‌ن‌ها، نهادها و شرکت‌ها و افراد و … به منظور ايجاد ارزش افزوده علمی و عملی و توسعه هم‌افزایی و همکاری‌ها و …
 • برنامه ریزي، ساماندهی و نظارت بر شناسایی علم آفرینان و علم آموزان جهت ایده پروری و ایده پردازی و تبدیل به طرح/اختراع/علم/کار
 • تهیه بانک اطلاعاتی از ایده / علم آفرینان / علم آموزان / حامیان و نیکوکاران علمی و عملی
 • سرپرستی ، کنترل ، ارزیابی ، هدایت، ایجاد انگیزش علم آفرینان و علم آموزان و حامیان و نیکوکاران مادی و معنوی
 • و …..

2- معاونت اقتصادی:

نقش اقتصاد بعنوان یکی از تعیین کننده ترین ارکان رشد و پیشرفت  جامعه قابل چشم پوشی نیست. جامعه موفق  جامعه ای  است که در آن پویایی اقتصادی وجود داشته باشد. معاونت اقتصادی با هدف گذاری رسیدن به اقتصاد پایدار  در جهت توانمند سازی   و تحکیم خانواده  با اراِیه  طرحهای  پژوهشی خلاقانه و قابل اجرا در راستای این هدف بسیار مهم  عمل خواهد کرد  . این معاونت به حوزه اشتغال زایی افراد از طریق رشد و توسعه مشاغل خانگی می پردازد.

3- معاونت فرهنگی و اجتماعی:

یکی از مهمترین شاخصه های هر جامعه فرهنگ می باشد که عمدتا بر پایه اعتقادات و آداب و رسوم آن جامعه شکل میپذیرد . اگر فرهنگ  یک جامعه با رویکرد خلاقیت بنا گذاشته شود همواره آن جامعه در  حال رشد وتعالی و ترقی خواهد بود . معاونت فرهنگی بر همین مبنا با برگزاری برنامه های فرهنگی در سطح اجتماعی در قالب همایش، نشست ،اردو در مناسبت های ملی و مذهبی و … و همچنین اجرای طرح های عام المنفعه . حمایتی و ….. و در راستای تحقق اهداف تعیین شده در اساسنامه که تلاش در جهت ارتقای سطح فرهنگی جامعه میباشد گام بر خواهد داشت. هدف از این بخش بالابردن فرهنگ وکاهش معضلات اجتماعی افراد و جامعه می باشد که در قالب طرح های موکب زینبی و … در حال انجام و اجرا می باشد.

4- معاونت سلامت:

جامعه سالم جامعه ای است که از نظر بهداشت جسم و روح و روان در اعتدال و سلامت قرار داشته باشد . معاونت سلامت با  اجرای طرح های پژوهشی  ، برگزاری کار گاه های آموزشی و اراِیه  رویکردهای نو و با ترویج فرهنگ سلامت که جنبه شناخت و پیشگیری در آن اولویت خواهد داشت؛ در جهت آگاهی و سلامت جامعه با نگاهی نو و خردمندانه تلاش خواهد کرد . این معاونت به حوزه سلامت افراد توجه دارد و از طریق طرحها ، آموزشها و … کمک به بالا بردن سطح سلامتی جامعه می نماید.

ایده تونل سلامت اربعین کلیک کنید
+ +