خبری
طرح کتابدار منزل باشیم

طرح کتابدار منزل باشیم


موسسه علم آفرین آرمان رها برگزار می کند:

می توان در این طرح کتابهای خود را به امانت بسپاریم

می توانید جهت اطلاع بیشتر به بخش آپارات به آدرس زیر مراجعه نمایید

https://www.aparat.com/v/xVieI

در این ویدئو به روش زندگی خلاقانه می پردازد و به ما یاد می دهد که می توان مشارکت با نگاه نیکوکاری داشته باشیم این ویدئو به کتابداری نوین در منازل می پردازد و یاد می دهد که می توان در هر شرایطی و با هر سرمایه هایی به مردم خدمت رسانی نماییم. و یکی از این راه ها مشارکت در کتابخوانی و ترویج آن می باشد. وهمچنین یاد می دهد که امانت چه فرهنگ زیبایی هست و امانتدار بودن هم بسیار نیکوست.

در ضمن می توانید جهت مشارکت در این طرح از طریق

“ارتباط با ما”

فیلم های چند ثانیه خود را ارسال نمایید.