خبری
روز جهانی نیکوکاری مبارک

روز جهانی نیکوکاری مبارک

وقتی سخن از نیکوکاری و کار خیریه به میان می‌آید اولین چیزی که به ذهن همگان می‌رسد نیکوکاری‌هایی است که بیشتر با محوریت مالی، سرپرستی و صرفاً نسبت به افراد نیازمند انجام می‌شود . درحالی‌که خیرخواهی امری همگانی است یعنی همه‌ی افراد می‌توانند به یکدیگر نیکوکاری نموده و در امر خیر مشارکت کنند.

 سرمایه افراد تنها دارایی مالی آن‌ها محسوب نمی‌شود بلکه راه‌های بسیار ساده‌ای برای انجام امور خیرخواهانه و با استفاده از سرمایه‌های فکری، علمی، اعتباری و … وجود دارد، پس با نگاهی جامع به این مسئله می‌توان دریافت که علاوه بر نیکوکاری‌ها و خیرات اقتصادی و اجتماعی به روش غیرمالی نیز در امر پسندیده نیکوکاری می‌توان مشارکت نمود؛ و این یعنی اینکه همه افراد یک جامعه چه کسانی که دارایی مالی و چه کسانی که سرمایه فکری و علمی و اعتباری دارند در امر مقدس نیکوکاری سهیم بوده و در جایگاهی برابر هم می‌توانند فردی نیکوکار باشند وهم از امور خیرخواهانه بهره‌مند شوند.

خیرات علمی زاویه‌ای نو برای انجام امور خیرخواهانه به‌منظور ایجاد جامعه‌ای فاضله می‌باشد.. مقوله خیرخواهی و نیکوکاری علمی و آموزشی راهی نو و همگانی برای انتشار خیر در جامعه معرفی شده است.