خبری
مسابقه کتابخوانی خیرات علمی و آموزشی

مسابقه کتابخوانی خیرات علمی و آموزشی

موسسه فرهنگی هنری علم آفرین آرمان رها

با همکاری اداره ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی و اداره کتابخانه های عمومی

♦️به منظورآشنایی باخیرات علمی،تبیین مصادیق،مفاهیم وترویج وتوسعه خیرات علمی
مسابقه فرهنگی کتابخوانی بامحوریت کتاب رساله خیرات علمی را برگزارمی کند.

♦️محتوای این کتاب به صورت رایگان در دسترس مخاطبان به آدرس زیر است .

♦️آزمون به صورت غیرحضوری ازتاریخ 1400/04/05لغایت 1400/04/15اجراخواهدشد که آدرس آن به شرح زیر می باشد

https://docs.google.com/forms/d/1rtgBlTKoazYYLCgp3e2JpBBk-hr4BaDGRXszzWH8LEY/edit?usp=forms_home

♦️به منظورتشویق شرکت کنندگان
در مراسم تجلیل برگزار و به 3 نفر برتر از سوی موسسه علم آفرین آرمان رها هدایای ارزنده ای تقدیم خواهدشد.