خبری
برگزاری چهارمین جشنواره صنعت خانگی

برگزاری چهارمین جشنواره صنعت خانگی

چهارمین جشنواره غذا،دارو وصنعت خانگی(شرق استان)برگزارشد.
دراین جشنواره ۲روزه که به همت موسسه فرهنگی هنری علم آفرین آرمان رها (آزادشهر)وباهمکاری اداره اوقاف وامورخیریه،مرکزافق حرم مطهریحیی بن زید(علیه السلام)،مرکزنیکوکاری الزهرا( س)،حوزه علمیه الزهراءخواهران،کانون بسیج هنرمندان ومعاونت های اجتماعی-فرهنگی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان گنبددرصحن مطهرحرم یحیی بن زید(علیه السلام)برگزارشد
شرکت کنندگان ازشهرهای گنبد،گالیکش،مینودشت،آزادشهرو….
محصولات خودرااعم ازنان محلی دارویی،داروهای خانگی گیاهی،دست دوزها ودست سازه های خانگی و…
درمعرض دیدبازدیدکنندگان قرارداده وبابت حضوردرجشنواره واستقبال خوب بازدیدکنندگان ازسراسرمنطقه اعلام رضایت نمودند.
درپایان برنامه جشنواره ومراسم اختتامیه ازنفرات شاخص جشنواره های دوم(گنبد)وسوم(دلند)بااهدای لوح تقدیروکارت هدیه تقدیربعمل آمد.