خبری
فیلم های آموزشی دانش بنیان

فیلم های آموزشی دانش بنیان

در راستای ترویج علم و دانش فیلم های آموزشی نحوه دانش بنیان شدن مانند:

1- چگونه مشاوره دانش بنیان بگیریم؟

2- مزایا دانش بنیان شدن

3- شرایط سربازی شرکت های دانش بنیان

4- چه محصولاتی قابلیت دانش بنیان شدن دارد

در سایت گذاشته شد تا همه ی افراد بتوانند از آن بهره مند شوند.

جهت اطلاع لینک زیر را کلیک کنید