کتاب رساله خیرات علمی

بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين ضمن تبریک ایام نوروزومصادف شدن اول و‌آخر سال 1400باسالروز تولد امام زمان (عج)کتابرساله خیرات علمیبصورت رایگاندر اختیار همه مردم عزیز جهانقرار می گیردامید استفرهنگ نیکوکاری علمی نیزمانند دیگر نیکوکاری هاترویج و توسعه گردد خبر رونمایی را می توانید با کلیک روی لینک زیر مشاهده نمایید