نوشته
00001-01001 – تقویم سال 1400 موسسه

00001-01001 – تقویم سال 1400 موسسه

🌹 سال نو مبارك 🌹

فرارسيدن سال جدید
هميشه نويد بخش افكارنو، كردارنو و تصميم هاى نو است.

درسال 1400
روزهايى سرشار از سلامتى، شادى، آرامش، پيروزى، مهر، دوستى همراه با علم و دانش را براى شما آرزومندیم.

تقویم سال 1400 موسسه را می توانید از طریق زیر دریافت کنید: