خبری
وبواره دانش وهنرهای خانگی شهر دلند

وبواره دانش وهنرهای خانگی شهر دلند

اولین جشنواره (وبواره) دانش و هنرهای خانگی

در آستانه اعیاد بزرگ شعبانیه
موسسه فرهنگی هنری علم آفرین آرمان رها آزادشهر
با همکاری مرکزافق امامزاده قاسم (ع) شهر دلند برگزارمی کند

**محورها

*دوخت های خانگی
*دست سازه های خانگی
*نسخه های خانگی

**اهداف

*حفظ، ثبت ونشر آثار اصیل بومی ایرانی اسلامی
*ایجاد بستر مناسب جهت فعالیت های فرهنگی هنری
*حمایت از صنعت خانگی و اقتصاد خانواده

زمان: سه شنبه ۲۶ اسفندماه۹۹
مکان
: شهر دلند – آستان مقدس امامزاده قاسم(ع)