خبری
00001-00000 / اولین کتاب دیجیتالی غذا و داروی خانگی منتشر شد

00001-00000 / اولین کتاب دیجیتالی غذا و داروی خانگی منتشر شد

دانش تجربی در زمینه های مختلف که بعضا سینه به سینه منتقل شده  سرمایه و گنج های پنهانی  است که همیشه از آن مغفول مانده ایم.که گاها از بین رفته و به فراموشی سپرده شده است و  در جایی ثبت و درج نشده است. این دانش گاهی در باره آداب و رسوم ،صنعت پوشاک ،گاهی در عرصه دارو و درمان،گاهی در زمینه نان و غذا و یا حتی هنر اصیل میباشد .

 هر چند در قواعد اداره کشور حفظ بعضی از آثار مورد توجه قرار گر فته اما  اولا همه آثار قابل نگهداری نیستند  چون زمان مصرف و عرضه آن محدود است  دوما حفظ خود اثر ،حفظ دانش آن نیست .و صرفا آن اثر است که مورد محافظت قرار میگیرد .

بعنوان مثال اگر کسی لباس سنتی یک فرهنگ را بعنوان اثر هنری یا فرهنگی در موزه یا کتابی ثبت میکند دانش تولید آن ثبت نمیشود . یا مثلا دارویی که نسلها مورد استفاده قرار میگرفته و بلحاظ تجربی نتایج آن اثبات شده پس از مدتها از بین رفته ،نه دانش آن ثبت شده و نه خود آن دارو قابلیت ماندگاری داشته که نگهداری شود . طرح جشنواره غذا و داروی گیاهی با هدف ثبت دانش بومی واصیل بعنوان سرمایه ای گرانقدر برای حال و آیندگان میباشد .

 در این طرح از همه ی اقشار بدون هیچ محدودیت سنی یا تحصیلی و… دعوت شد تا داروی گیاهی و غذای خانگی که با تجربه از آن استفاده و بهره‌مند شده اند را عرضه کرده و پس از حضوردر جشنواره ضمن ثبت در بانک اطلاعات موسسه  و انجام مراحل ارزشیابی نسبت به پیگیری ثبت این دارو ها و غذاها مشاوره و راهنمایی انجام میشود .

می توانید خلاصه کتاب را از لینک زیر دریافت نمایید: