ایده های نو
11110 – زبان مادری همگان Mamabit

11110 – زبان مادری همگان Mamabit

دنیای امروز ما باعث شده ارتباطات بسیار نزدیک شود ولیکن هنوز گره های ارتباطی زیادی بین مردم وجود دارد و یکی از آنها زبان ارتباطی است و با اینکه زبان انگلیسی بصورت تقریبا زبان بین المللی درآمده است ولی هنوز بسیار مشکل در یادگیری و ارتباط با هم دارند.

مدتی بود در این فکر بودم که آیا می شود یک زبان همگانی داشت تا دیگر کسی در ارتباط با هم به مشکل نداشته باشد و مجبور نشود که چند زبان یاد بگیرد تا نیازهای بین المللی خود را برطرف کند. این باعث شد تا بفکر یک زبان مادری مشترک بین همگان شوم و اسم آن را زبان چهارم (مامابیت) گذاشتم.

مشکلی که بین افراد است که هرکس در زبان مادری خودش نوشتن و خواندن کلمه را طوری بیان می کند که طرف دیگری نمی تواند بفهمد او چه می گوید مگر اینکه آن واژه یا کلمه و زبان را بداند. برای مثال کلمه “سلام” در سه زبان مختلف بصورت زیر بیان می شود:

 1. زبان انگلیسی   Hello
 2. زبان فارسی      درود
 3. زبان عربی        سلام

اولین مشکل اینست که ما سه کلمه متفاوت که به سه روش نوشته می شود را داریم و هر فردی که زبان دیگری را نداند؛ نمی داند منظور او چه می باشد. حال اگر ما بیاییم برای تمام این سه زبان یک نوشتن بنویسیم پس هر سه فرد متوجه می شوند که منظور چه است. مانند روشهای اشاره که وقتی با انگشت عدد 2 را نشان می دهیم همه ی افراد می فهمند منظور چه است. بنابراین اگر قراردادی بین هم ببندیم آنوقت می توانیم دارای یک زبان مشترک مادری گردیم. (البته برای زبانهای دیگر هم می شود که من فقط خواستم روش کلی را نشان دهم و دیگران می توانند آن را تکمیل کنند)

مثلا بیاییم قراردادی بصورت زیر برای “سلام” را بندیم و به روش زیر “سلام” بنویسیم:

آنوقت همه خواهند فهمید که منظور “سلام” یا “درود” یا همان “Hello”  می باشد.

در ابتدا جدول زیر را طراحی کردم که نشانگر یک نوشتار باشد و سپس قوانین آن را خواهم گفت.

حالا که با حروف زبان چهارم (ماما بیت ) آشنا شدیم باید قوانین نوشتن را نیز بدانیم که چگونه انجام دهیم. برای اینکار چند قانون زیر را باید رعایت کنیم . در ابتدا تمام دایره المعارف محاوره ای هر سه زبان که هم معنی هستند را  کنار هم می نویسیم:

برای مثال :

 • من / انا / I
 • تو / انت / you
 • درود / سلام / hello
 • دوست داشتن / حُب / love
 • و
 • سپس از بین آن سه کلمه در بین آن زبان ها ، هر کدام کوتاه تر بود را انتخاب می کنیم.

برای مثال:

 • من (م) / انا (ی) / I     

بین این کلمات کلمهکوتاه تر است پس انتخاب می شود = I

 • تو (ت)/ انت (ک)/ you   

بین این کلمات کلمه “تو”  کوتاه تر است پس انتخاب می شود = تو

 • درود / سلام / hello  

بین این کلمات “سلام” و “درود” هم اندازه هستند و می توان کلمه سلام که معروف تر است را انتخاب کرد پس انتخاب می شود = سلام

 • دوست داشتن / حُب / love

بین این کلمات کلمه “حُب” کوتاه تر است البته می توان بدلیل معروف بودن کلمه ” love ” این کلمه را انتخاب کرد پس انتخاب می شود = love

 • و

حال برای مثال می خواهیم بگوییم “من” که مشخص گردید “من” بین سه زبان قرارداد شده ” I”  باشد. پس نگاه می کنیم که کلمه “I” از چند حرف تشکیل شده است و می بینیم از یک حرف است پس معادل آن را از جدول می‌نویسیم:

بنابراین همه می فهمند منظور من / انا / I   می باشد.

———————————————–

یا می خواهیم بنویسیم “you” که مشخص شد بین سه زبان قرارداد شده “تو” باشد. پس نگاه می‌کنیم که کلمه “تو” دارای دو حرف “ت”  و  ” و” می باشد . پس معادل حروف را از جدول می نویسیم (از سمت چپ به راست)

بنابراین همه می فهمند منظور تو / انت / you می باشد

————————————————–

یا می خواهیم بنویسیم “درود” که مشخص شد که بین سه زبان قرارداد شده “سلام” باشد. پس نگاه می‌کنیم که کلمه “سلام” دارای چهار حرف “س”  و  ” ل”  و ” ا”  و  ” م”  می باشد . پس معادل حروف را از جدول می نویسیم ( از سمت چپ به راست)

         بنابراین همه می فهمند منظور درود / سلام / hello  می باشد

—————————————————

یا می خواهیم جمله ای را بنویسیم برای مثال “دوستت دارم

در سه زبان نگاه می کنیم که هر کدام طوری می نویسند

 • زبان انگلیسی   ” I love you “
 • زبان فارسی    دوستت دارم
 • زبان عربی    انا حبک

می بینیم که با سه کلمه مواجه هستیم

 • من (م) / I / انا
 • دوست داشتن / Love  / حب
 • تو(ت) / you  / انت(ک)

و برابر دایره المعارف زبان چهارم ( mamabit ) دریافتیم که هرکدام معادشان چی است. یعنی:

 • من (م) / I / انا                                = I
 • دوست داشتن / Love  / حب           = love
 • تو(ت) / you  / انت(ک)                  = تو

حال از جدول نگاه می کنیم که با هفت حرف زیر مواجه هستیم که از سمت چپ شروع می کنیم به نوشتن یعنی اول “I ”  و سپس “love ”  و بعدش  “تو”

این یعنی :

دوستت دارم

یا ” I love you “

یا ” انا حبک

به هر حال شاید روش ساده ای در ابتدا نباشد ولیکن وقتی فراگیر شد مانند شکلک (ایموجی) می تواند به راحتی قابل فهم باشد. در ضمن این یک روش ابداعی بود و هر کسی می تواند از آن الگو بگیرد و شاید علامتهای بهتری برای mamabit انتخاب کند. و بقیه دایره المعارف زبان چهارم را برعهده خودتان گذاشتم که اگر علاقه مند بودید آن را تکمیل و بین همگان به اشتراک بگذارید . در ضمن می توان برای این حروف مامابیت ؛ آوا (تلفظ) نیز در نظر گرفت. در پایان خواستم نشان دهم که همه چیز امکان پذیر است و اگر علم درون تان را عرضه کنید حتما علوم دیگری می جوشد و شما را به انسان درون تان بیشتر نزدیک می کند.

در پایان پیشنهاد می شود که انجمنی بنام ” mamabitمامابیت” از بین همه‌ی افراد کشورهای جهان تشکیل شود و دایره المعارف ماما بیتی را تهیه نمایند و برابر جدول پیشنهاد فوق آوا و تلفظ آن را نیز همگانی نمایند چراکه زبان مادری هر کشوری هم یک نوع سرمایه است که می تواند بعنوان سرمایه همگان از آن استفاده نمود.

امیر رها

مطلب مشابه را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید