ایده های نو
10110 – وب یاد شهید-هر هفته یک زیارت مجازی

10110 – وب یاد شهید-هر هفته یک زیارت مجازی

ایده “وب یاد شهید” صفحه ای مجازی برای زیارت قبور شهدای گرانقدر مرز و بوم ایران عزیز است. تا بدینوسیله هم یاد آنان را گرامی داشت و هم بتوان در این شرایط زیارت قبور آنان را بصورت مجازی انجام داد.

این دفعه : شهید گرانقدر مازندران :

شهید گل علی فندرسکی

شهید گل علی فندرسکی

برای زیارت مجازی شهید کافیست روی عکس شهید کلیک کنید

شهید نوروزعلی کهساری
شهید عبدالحمید ابراهیمی
شهیدعبدالحکیم گل چشمه

با ذکر صلوات و فاتحه ای

صلوات شمار